Eerstejaars op onderzoek!

woensdag, 16 oktober, 2019

Ook dit jaar gingen de leerlingen van het eerste jaar weer op biotoopstudie voor het vak natuurwetenschappen. Jarenlang gingen we met de bus naar Bokrijk om daar onze onderzoekjes te doen. Dit jaar kozen we echter om dichter bij school te blijven en in onze eigen omgeving de natuur te ontdekken. We trokken met de leerlingen naar het park. Aangezien de leerlingen twee biotopen moesten vergelijken met elkaar, was het park de ideale locatie: ze vergeleken een open terrein met een bos en deden op beide plaatsen verschillende onderzoekjes. Dit deden ze in kleine groepjes zodat iedereen zelf op onderzoek kon uitgaan. Vol overgave deden de leerlingen goed hun best en waren ze erg enthousiast: ze moesten bodemdiertjes en bomen determineren, de bodem onderzoeken en de abiotische factoren meten. Hiervoor hadden de leerlingen verschillende materialen ter beschikking: determineerkaarten en determineertabellen, een gutsboor, een thermometer, een bodemvochtigheidsmeter, een luchtvochtigheidsmeter,.. Deze materialen hebben nu dus ook geen geheimen meer voor onze leerlingen. Na twee lesuren keerden we terug naar school. De resultaten van deze uitstap worden nog uitvoerig besproken in de klas. De leerlingen kregen in ieder geval de mogelijkheid om de geziene leerstof om te zetten in de praktijk en om zelf op onderzoek uit te gaan in een voor hun bekende omgeving.