Latijn: iets voor jou?

Latijn is fijn!

‘Latijn is fijn! De leerlingen van 2H en 2I legden zelf de leerstof over reizen in de oudheid uit aan de hand van toneelstukjes. Naast Latijn bleken ze nog over heel wat andere talenten te beschikken ....’