Leerlingenbegeleiding

INTERNE LEERLINGENBEGELEIDING

We trachten om als school aan alle leerlingen optimale kansen te bieden. Vandaar dat alle leerkrachten bereid zijn om enkele leerlingen individueel te begeleiden. Daarnaast zijn er enkele personen die speciaal ter beschikking zijn om jullie te helpen: de leerlingenbegeleiders. Ook op eigen initiatief mag je de leerlingbegeleiders contacteren. Zorgleerlingen met studie- en/of gedragsproblemen kunnen rekenen op individuele begeleiding. Om je op een goede manier te begeleiden, werken de leerlingenbegeleiders in onze school samen in een cel leerlingenbegeleiding. Op regelmatige basis bespreken zij de moeilijke situatie waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en zoeken ze samen met een medewerker van het CLB naar gepaste oplossingen. Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er worden geen beslissingen genomen over je hoofd of achter je rug. Het is mogelijk dat we je aanraden om je ouders te informeren, dat bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen.

CLB

Elke school werkt samen met een CLB, een centrum voor leerlingenbegeleiding. Ouders, leerlingen en de school krijgen er informatie, hulp en begeleiding. Onze school werkt samen met het Provinciaal Centrum voor LeerlingenBegeleiding (PCLB). 

Het PCLB en de school slaan de handen in elkaar, maar het PCLB handelt onafhankelijk. 

Het PCLB begeleidt leerlingen op 4 domeinen:

  • Leren en studeren: Voor problemen met lezen, schrijven en leren zoeken we samen met de leerling, de ouders en de leerkracht naar gepaste ondersteuning. Waar nodig doen we bijlomende onderzoeken of verwijzen we door naar meer gespecialiseerde diensten.
  • School- en studiekeuzes: PCLB-medewerkers geven informatie en advies bij belangrijke keuzemomenten. Ouders, leerlingen kunnen ook zelf contact opnemen met het PCLB voor persoonlijk overleg. Bij spijbelen is het PCLB-team verplicht om begeleiding te starten. De school schakelt dan het PCLB in. We sporen samen met de ouders, de leerling de redenen van het spijbelgedrag op en bieden een oplossing aan.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: Ook als je je niet goed voelt, kun je bij ons terecht. Soms is ondersteuning door de school en/of CLB voldoende. Is er meer of andere hulp nodig, dan schakelt het PCLB specialisten in.
  • Preventieve gezondheidszorg: Voor alle kinderen zijn er verplichte medische onderzoeken. Bij het uitbreken van besmettelijke ziekten geeft de CLB-arts aan de school en ouders advies over hoe verspreiding te voorkomen. Leerlingen krijgen bij ons ook de nodige vaccinaties.

Het PCLB werkt hoofdzakelijk op vraag. Enkel de tussenkomsten bij spijbelen, de medische onderzoeken en de aanpak bij besmettelijke ziektes zijn verplicht.

Het PCLB werkt steeds gratis en met jouw toestemming.

Kom je met ons in contact, dan respecteren wij jouw rechten. Voor uitgebreidere info hieriomtrent surf je naar www.rechtspositie.be

In onze school is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telkens van 9.00u tot 16.00u een CLB-medewerker aanwezig. Op woensdag en na de kantooruren kan dit op afspraak. 

Het CLB-team op school bestaat uit Shana Gielen en Wilfried Croux. Je kan hen bereiken via smartschool of je maakt een afspraak via onderstaand centraal adres.

De schoolarts en verpleegkundige zijn in Hasselt te bereiken. Je kan rechtstreeks met hen een afspraak maken via ons centraal adres:

PCLB
Willekensmolenstraat 140
3500 Hasselt
pclb@limburg.be

Tel. 011 23 81 20

Je kunt ook chatten met het CLB: www.clbchat.be 

Het PCLB is open tijdens de herfstvakantie, enkele dagen in de kerstvakantie, de krokusvakantie, de eerste twee weken van juli en de laatste twee weken van augustus. We sluiten tijdens de rest van de kerstvakantie, de paasvakantie, vrijdag na Allerheiligen en Hemelvaart en in de zomervakantie van 15 juli tot en met 15  augustus.