Rocket Science voor SHD Aether!

zondag, 12 mei, 2019

Zes leerlingen van 5 wetenschappen-wiskunde (Junot Damen, Robbe Dijkmans, Laura Sondakh, Jasper Swerts, Matisse Teuwen en Yorgo Vandickelen) namen van donderdag 2 tot zaterdag 5 mei 2019 deel aan de finale van CanSat Belgium, die plaatsvond op het militair domein van Elsenborn in Duitstalig België. Samen met nog vijf andere leerlingen (Maxime Cartier, Pieter Gielkens, Gill Jacobs, Senne Merken en Piet Weerts) vormen ze sinds begin dit schooljaar ‘SHD Aether’, een groep van enthousiastelingen voor techniek en wetenschap.

 

Onder toeziend oog van een aantal leerkrachten (D. Geeroms, P. Lemmens, D. Presotto) en adjunct-directeur Moors lanceerden zij hun ‘can’, oftewel satelliet ter grootte van een colablikje, tot een hoogte van om en bij de 1300 meter. Onderweg werden druk, temperatuur, hoogte en lichtintensiteit geregistreerd. Deze gegevens werden in real time via telemetrie naar een eigen grondstation verzonden.

CanSat is een wedstrijd die op Europees niveau wordt georganiseerd door ESA, het Europese ruimtevaartagentschap. Elk land organiseert apart zijn eigen preselecties. Voor België gebeurt dit door ESERO en Innoviris. De wedstrijd geeft 16- tot 19- jarigen de kans te leren programmeren, zelf een ruimtevaartproject uit te werken en als ingenieur te denken. Het draait echter niet enkel om het technische aspect. Ook presenteren, rapporteren, teamwork en planning worden beoordeeld.

 

Het verloop van de CanSat competitie gebeurt in een aantal stappen:

 

  1. Iedereen mag een projectvoorstel indienen. De primaire missie is voor iedereen dezelfde, namelijk druk, hoogte en temperatuur in real time naar de grond verzenden. Een secundaire missie mag door ieder team zelf bepaald worden.
  2. De 18 teams die geselecteerd zijn voor de halve finale beginnen aan hun Can te werken.
  3. De teams presenteren hun vooruitgang in het planetarium van Brussel. Zij krijgen geregeld technische ondersteuning door ingenieurs van de TU Delft. Uiteindelijk worden 12 teams voor de finale geselecteerd.
  4. De 12 finalisten lanceren hun Can op het militair domein van Elsenborn.
  5. Na de lancering presenteren de teams hun wetenschappelijke resultaten.
  6. De winnaar van de Belgische finale mag België vertegenwoordigen in de Europese CanSat finale, die dit jaar plaatsvindt in het Italiaanse Bologna.

 

SHD Aether is dus goed door de eerste fases gekomen, waardoor ze hun Can mochten lanceren. Het doel van de secundaire missie was de Can te laten landen met behulp van propellers. Maar aangezien drones niet toegelaten zijn boven een militair domein, werd SHD Aether verplicht om hun secundaire missie van tevoren thuis te filmen. Het wetenschappelijke deel van hun missie bestond eruit de lichtintensiteit te meten en te kijken of deze veranderde, en of die verandering dan ook een invloed zou hebben op de efficiëntie van zonnepanelen.

 

Na enkele last-minute-problemen te hebben opgelost, is de lancering goed verlopen en werkte alles zoals gehoopt. Er werden mooie data verkregen, zowel voor de primaire als voor de secundaire missie.

 

Ook de presentatie verliep goed, maar een top 5 zat er niet in. We wachten nu op meer gedetailleerde feedback. Hoe dan ook wensen we de Belgische winnaars, team IsaTwo, veel succes op de Europese finale!

 

CanSat is echter niet het enige project, SHD Aether doet ook mee aan Astro Pi, het James Webb Space Telescope project van Institute for Research in Schools,... Voor regelmatige updates kunnen jullie best de Facebookpagina ‘SHD Aether’ bezoeken!

Met dank aan Laura Sondakh voor het verslag!