Seminarie (extra uurtje) wiskunde

Tijdens het seminarie van wiskunde worden de leerlingen van twee klassen verdeeld over drie groepen (van ongeveer 14 leerlingen). De indeling gebeurt op basis van de resultaten die ze halen doorheen het schooljaar:    

  • Groep 1 (zwak): extra oefeningen over de basisleerstof (veel begeleiding door de leerkracht) -> remediëring
  • Groep 2 (middelmaat): extra oefeningen over de (basis)leerstof (zelfstandig, begeleid of in groep) -> remediëring + af en toe verdieping
  • Groep 3 (sterk): uitdaging los van de leerstof bv. voorbereiding op de kangoeroewedstrijd (zelfstandig of in groep) -> verdieping