Socratische gesprekken

OVER HET BIJZONDERSTE VAK OP SHD!

OF EEN BLOEMKOOL KAN DENKEN?

Je moet wel goed gek zijn om dat te geloven! Toch vragen we ons bij 'Socrates' de zotste dingen af. En misschien zijn die dingen zo zot nog niet! Want wat is denken eigenlijk?

Om te beginnen, wat is Socrates? Bij ons is Socrates een heel bijzonder vak. Het is natuurlijk de naam van een even bijzondere filosoof. Socrates was een oude Griekse denker die over alles en nog wat vragen stelde en die vooral de mensen zelf leerde nadenken.

Dat is wat we ook bij Socrates doen. Ons verwonderen waarom we eigenlijk naar school gaan? Of je wijsheid wel kan leren? Of je ook kan 'leren' wat vriendschap is? En of het mogelijk is om altijd goed te zijn? En of je soms mag liegen? En of dieren ook kunnen nadenken en of planten -en dus ook onze bloemkool- gevoelens hebben? En waarom mensen elkaar pesten? En of je geluk ook kan kopen? En wat kunst is? En wanneer je eigenlijk 'rijk' bent (of wat dat is 'rijk' zijn)? 

En natuurlijk ook over wat je kan weten en wat je niet kan weten! 

Er zijn eindeloos veel vragen die misschien wel de meest normale vragen zijn, maar als je ze gaat stellen, je toch wel  minstens eventjes doen 'na-denken'.

De kern van alle vragen heeft natuurlijk te maken met wie de mens is ("wie ben ik?") en wat hebben we te doen op deze aarde? En hoe zou je dat allemaal kunnen ontdekken?

Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen met nadenken en dat noemen wij dus FILOSOFEREN!

Bij Socrates leren we ook even te wachten voor we meteen een antwoord gaan bedenken. We ontdekken de noodzaak van geduldig overwegen en de kracht van durven twijfelen!

Dat onderzoek heeft uitgewezen dat filosoferen zorgt voor een enorme 'boost' bij kinderen in hun ontwikkeling, heeft er onder meer voor gezorgd dat bij de nieuwe onderwijshervorming veel meer wordt ingezet op zulke processen.

We weten inmiddels dat filosoferen bijdraagt tot grotere taalvaardigheid, tot beter wiskundig inzicht, tot verhoogde concentratie, tot kritische burgerzin en grotere verdraagzaamheid, dat het helpt om vlot om te gaan met diversiteit en er voor zorgt dat er minder gepest wordt... Je zou echt wel gaan denken dat Socrates niet alleen het bijzonderste vak is, maar het belangrijkste van allemaal! Maar zullen we dat ook maar eventjes in vraag stellen?