Sport en welzijn

Naast 1u extra sport per week "proef" je via een doorschuifsysteem  afwisselend gedurende een 7-tal weken van

milieu-klimaat / socratische gesprekken/ EHBO-reanimatie/ mindfulness/ koken

*Sport

Naast de twee reeds voorziene lesuren LO krijg je nog 1 uurtje extra sport per week.

We leggen tijdens deze lessen de nadruk op het spelkarakter van een sport. We doen twee spelvormen in het blokuur.

Ook komen sport- en spelvormen aan bod die minder op het programma staan dan in de eigenlijke LO lessen in het eerste jaar.

- Frisbee, dodgebal, tchoukbal, speedminton, hockey, tafeltennis, honkbal, ook diverse spelen.....

Vooral veel beweging en fairplay staan centraal bij deze speelse wedstrijdvormen.

*EHBO

EHBO wordt aangeboden in blokuren van 2 lesuren in modules van 6 tot 7 weken.

Er komen verschillende thema's aan bod. Een theoretisch sessie wordt afgewisseld met een praktische sessie.

Wat staat er op het programma?

- het 4 stappenplan en de basisprincipes van de EHBO 

- uitleg reanimatie + reanimatietechnieken en stabiele zijligging (op reanimatie poppen en met een test AED toestel). Deze technieken zullen in het begin van iedere volgende les even herhaald worden

- informatie over bloedingen en wonden

- verbandleer (praktisch: inoefenen van verschillende soorten verbandtechnieken bij verschillende letsels) + inoefenen van de rautekgreep

- Informatie over andere onderwerpen, zoals epilepsie, onderkoeling, wervelletsels, flauwte, hyperventilatie, ...

- in de laatste les kunnen de leerlingen, indien mogelijk, ook de eerste hulp-app op hun telefoon installeren

- herhaling in hoekenwerk

 

*Koken

Zes tot zeven weken ga je aan de slag in de keuken om allerlei lekkere gerechtjes te bereiden.

*Milieu-klimaat

Gedurende zes tot zeven weken verdiep je je in volgende thema's:

- klimaatopwarming

- ecologische voetafdruk

- het plastic probleem/ afvalprobleem

- zero waste

Daarnaast bekijk je regelmatig een reportage of stukje van een docu die dan klassikaal wordt besproken.  

We testen je kennis via Kahoot of we maken een creatieve opdracht op het einde van de lessenreeks. 

 

*Mindfulness

Mindfulness is een kennismakende lessenreeks  van 6 à 7 weken die mindfulness concreet maakt voor jongeren.

Waar aandacht één van de voorwaarden is om de meeste schoolvakken succesvol te studeren, is mindfulness misschien wel het enige schoolvak dat de aandacht zélf bestudeert!

De lessenreeks bestaat uit doe-opdrachten om in het dagelijks leven “in het moment” te leren zijn, maar ook uit terugkerende meditatieoefeningen en reflectieopdrachten.

Hoewel de nadruk eerder op toepassing ligt, wordt er iedere week in beperkte mate de nodige (theoretische) kadering voorzien op maat van de jongere.