Werken aan de interlevensbeschouwelijke competenties!

dinsdag, 18 februari, 2020

Om de interlevensbeschouwelijke competenties te stimuleren, speelden de tweedejaars het educatieve spel ‘Dorp in de steigers’. Doel van het spel is om een dorp te bouwen waar mensen uit verschillende culturen en met andere religies op een vredevolle manier kunnen samenleven. Hierbij moesten er in groep belangrijke keuzes gemaakt worden om bij te dragen tot ieders geluk, zoals het bieden van onderwijs, sport- recreatiefaciliteiten en nog veel meer. Nadien werd ieders dorp voorgesteld en besproken. Dit leidde vaak tot boeiende gesprekken en discussies onder de verschillende groepjes.