Eerste leerjaar van de eerste graad

In onze school hebben we een breed aanbod voor verschillende types van leerlingen.

Leerlingen die graag studeren en die extra uitdaging niet uit de weg gaan, kunnen bij ons kiezen voor een richting in 1A met verdieping.

Je kan kiezen voor een richting zonder verdieping als je wat meer tijd nodig hebt om de basisleerstof te verwerken.

BASISLESSENTABEL 

Elke leerling die zich inschrijft in 1A heeft dezelfde basislessentabel van 28 lesuren.

De keuze met of zonder verdieping zal bepalen hoe de inhoud van de vakken in deze lesuren eruit zal zien.

1A met verdieping - 1A zonder verdieping?

1A met verdieping

Kan je goed zelfstandig werken? Ben je snel weg met nieuwe leerstof?

Heb je nood aan uitdaging? Dan kan je kiezen voor 1AV talentverkenner, 1AV STEM-wetenschappen of 1AV Latijn. In deze drie richtingen zal er in de basislesuren ruimte zijn om zowel basisleerstof als verdiepingsleerstof te behandelen.

De richtingen met verdieping hebben als doel je voor te bereiden op een richting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit in de tweede graad.

1A zonder verdieping

Heb je wat meer begeleiding nodig tijdens het verwerken van de leerstof?

Heb je meer tijd nodig om de basisleerstof vast te zetten? Dan kan je kiezen voor 1A talentverkenner of 1A STEM-wetenschappen. In beide richtingen zal er in de basislesuren enkel tijd gespendeerd worden aan het verwerken en vastzetten van de basisleerstof. Verdiepingsleerstof kan eventueel in de complementaire uren aangeboden worden aan leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, maar dit maakt geen vast deel uit van het curriculum.

De richtingen zonder verdieping bereiden je voor op een richting in de dubbele finaliteit of de domeingebonden doorstroomfinaliteit in de tweede graad.

Invulling complementaire uren

Met verdieping

Zonder verdieping

Meer info? 

Je kan onze infobrochure eerste graad ook downloaden via "Bestand" onderaan deze pagina.