Organisatie

Onze school behoort tot de scholengemeenschap van het provinciaal en stedelijk onderwijs Limburg, afgekort SGPSOL.

*SCHOOLBESTUUR

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het schoolbestuur is het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem. Schepen van onderwijs is de heer Pieter Indemans.

*DIRECTIE

*COORDINATOREN

*GOK-coördinator: Nele Bleukx 

*ZORGcoördinator: Wilfried Croux

*PEDAGOGISCHE RAAD: voorzitter: Jurrith Biesmans (te bereiken via smartschool)

*OUDERVERENIGING: voorzitter: Inge Ramaekers

*LEERLINGENPARLEMENT: voorzitter: Jasmien Van de Beek (te bereiken via smartschool)

*Aanvraag voor STAGE: mevrouw Nele Bleukx en mevrouw Viviane Warson

*VERLOOP VAN EEN SCHOOLDAG:

De dagindeling op school ziet er als volgt uit:

1ste - 2de - 3de j.

 

4de - 5de - 6de j.

 

lesuur

begin

einde

 

 

lesuur

begin

einde

 

1

8.20u

9.15u

 

 

1

8.20u

9.15u

 

2

9.15u

10.05u

 

 

2

9.15u

10.05u

Pauze

 

10.05u

10.25u

 

 

3

10.05u

10.55u

 

3

10.25u

11.15u

 

Pauze

 

10.55u

11.15u

 

4

11.15u

12.05u

 

 

4

11.15u

12.05u

Middagpauze

5

12.05u

12.55u

 

 

5

12.05u

12.55u

 

6

13.00u

13.50u

 

Middagpauze

6

13.00u

13.50u

 

7

13.50u

14.40u

 

 

7

13.50u

14.40u

 

8

14.40u

15.30u

 

 

8

14.40u

15.30u

 

9

15.30u

16.20u

 

 

9

15.30u

16.20u

Voor de leerlingen van de 1ste en de 2de graad eindigen de lessen om 15.30u. Tijdens het 9de lesuur kunnen er wel inhaallessen of andere activiteiten zijn. Voor de 3de graad kan er op woensdag een 5de lesuur, op dinsdag en/of donderdag een 9de lesuur zijn. Dit zie je in je lessenrooster dat op Smartschool verschijnt.

Schoolbussen:

De bussen vertrekken alle dagen na het 8ste lesuur (woensdag na het 4de lesuur). Wees ruim op tijd aan de opstapplaats.