SHD tegen menstruatiearmoede!

vrijdag, 2 december, 2022

De resultaten van de enquëte rond menstruatiearmoede onder impuls van Mevr. Cardeynaels lagen in de lijn van de verwachtingen. Daarom werd de beslissing genomen om in afwachting van de start van het project rond dit thema reeds menstruatieproducten aan te bieden op de VintaSHeD beurs. Dit willen we doen door een soort goodie bags te maken die we kunnen meegeven aan meisjes die het nodig hebben. Om dit te realiseren, hebben we uiteraard veel menstruatieproducten nodig. Er werd daarom een donatiedoos geplaatst in het leraarslokaal. Wat waren we blij verrast gisteren! Voor dit initiatief ontvingen wij een enorm genereuze donatie van mevrouw Joke Budna. Hartelijk dank Mevr. Budna!